محمد بن علی بن موسی مشهور به امام جواد، امام نهم شیعیان دهم رجب سال ۱۹۵ه‍.ق. در مدینه به دنیا آمد و در ۲۵ سالگی توسط معتصم به شهادت رسید و در کاظمین در جوار قبر جدش، موسی بن جعفر به خاک سپرده شد.